Қазақстандық қамту

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы, 1 бап

  • Жұмыста (қызметте) жергілікті қамту – жұмысты орындаған кезде қолданылатын тауарлардағы жергілікті қамту құнының жиынтық үлесі, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын келісімшарттың құны және (немесе) жұмысшылардың еңбек ақы төлеуі, жұмысты орындау кезінде қолданылатын тауарлардың құнын және қосалқы мердігерлік шарттардың бағасын есептемегенде, жұмыстарды орындауға немесе қызмет көрсетуге арналған шарт бойынша жұмыс (қызмет) өндірушінің еңбегіне ақы төлеу қорында (34-ші тармақ);
  • Қазақстандық жұмыстар мен қызметтерді өндіруші - Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасы азаматтарының кемінде тоқсан бес пайызын қызметкерлердің жалпы санына қатысты пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының аумағында орналасуы (36-шы тармақ);
  • Кадрлардағы қазақстандық қамту – жұмысшылар мен қызметшілерді әрбір санаты бойынша бөле отырып, келісімшартты орындау кезінде жұмысқа тартылған персоналдың жалпы санына пайызбен алғандағы қазақстандық кадрлардың саны (37-ші тармақ);
  • Қазақстанда шығарылған тауар - тауардың Қазақстан Республикасы аумағында шығарылғанын растайтын, оның ішкі айналыс үшін шығарылғаны туралы сертификат берілген тауар (58-ші тармақ);
  • Қазақстандық тауар өндіруші - Қазақстанда шығарылатын тауарларды өндіретін Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе) Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары (59-шы тармақ);

«Жер қойнауын пайдаланушылардың және олардың мердігерлерінің көмірсутектерді барлау немесе өндіру және уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 196 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  • Тапсырыс беруші тауарлардың қазақстандық өндірушісімен сатып алу туралы шартты жасасқан жағдайда, шарттың ережелеріне жеткізушінің ішкі айналым үшін, Қазақстан Республикасының аумағында шығарылғанын растайтын, өткізілетін сатып алу номенклатурасына сәйкес келетін тауардың шығу тегі туралы сертификаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы туралы талапты енгізуге жол беріледі, бұл ретте сертификатта көрсетілген тауар көлемінің жасалған шарттың шеңберінде жеткізілетін тауар көлемінен кем болуына жол берілмейді (158-ші тармақ).
  • Тапсырыс беруші жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің қазақстандық өндірушімен сатып алу туралы шартты жасасқан жағдайда, шарттың ережелерінде тапсырыс беруші белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде жеткізілетін ТЖҚ туралы есеп беруі туралы талабы көрсетіледі (159-шы тармақ).